Bestman Bestuur & Management

Gepubliceerd: 03-05-2024

Lid Raad van Toezicht/Voorzitter Auditcommissie • NEMO

Amsterdam
Gepubliceerd: 03-05-2024
Solliciteer nu

Wie zijn wij?

Over NEMO Science Museum
NEMO opereert binnen het culturele, museale veld met een focus op wetenschaps- en technologiecommunicatie. NEMO laat jong tot oud ontdekken hoe fascinerend en relevant wetenschap en technologie zijn. Dat doen we door te laten zien hoe bijzonder alledaagse dingen zijn en door abstracte wetenschap op een toegankelijke manier te brengen. Zo maken we kennis voor een breed publiek bereikbaar. We realiseren dit alles met een grote diversiteit aan programma’s, tentoonstellingen, activiteiten, technisch erfgoed, online wetenschapsnieuws, achtergrondinformatie, en evenementen binnen en buiten het museum. NEMO organiseert ook landelijke activiteiten, zoals het Weekend van de Wetenschap, en ontwikkelt educatieve projecten voor scholen in heel Nederland. NEMO is tevens een expertisecentrum op het gebied van informeel leren over science, buitenschools én in de klas. We werken intensief samen met de wetenschap, het bedrijfsleven en het onderwijs.

Onze organisatie
In 2023 kende NEMO een omzet van 13 miljoen euro en een bezoekersaantal van 727.000, waarmee NEMO qua bereik op nummer 5 van de geregistreerde musea in Nederland stond. NEMO staat bekend als ‘ondernemend museum’, van de jaarlijkse omzet is slechts ca. 20% afkomstig uit meerjarige Rijkssubsidie (OCW, afd. Wetenschapsbeleid). Sinds 2023 heeft NEMO een tweehoofdige Raad van Bestuur met een algemeen directeur en een zakelijk directeur, die vanuit collegiaal bestuur samenwerken en bij afwezigheid van het collega-directielid, elkaars taken op hoofdlijnen waarnemen. Bij NEMO werken in totaal 177 medewerkers (131 fte) en circa 12 vrijwilligers. Voor meer informatie over onze kerngetallen, zie het jaarverslag.

RvT
De Raad van Toezicht (RvT) streeft naar een evenwichtige spreiding van deskundigheden over de leden van de Raad. De deskundigheden strekken zich uit over verschillende gebieden te weten: kennis en ervaring op het terrein van wetenschap en techniek (educatie en communicatie), op het gebied van financiën en openbaar bestuur en op het terrein van cultuur en bedrijfsleven.

De huidige RvT telt zeven leden, inclusief de voorzitter en is als volgt samengesteld:

 • Bernard Fortuyn, voorzitter
 • Ritchy Drost
 • Sennay Ghebreab
 • Anke Nooijen
 • Henriëtte Post
 • Paul Riemens
 • Gerrit Schipper

Als gevolg van het aflopen van de tweede zittingstermijn van de huidige voorzitter van de RvT, ontstaat er medio 2024 een vacature in de RvT en de Auditcommissie. Het voorzitterschap van de RvT zal worden overgenomen door de huidige voorzitter van de Auditcommissie. Daar het onwenselijk is dat het voorzitterschap van de RvT gecombineerd wordt met lidmaatschap van de Auditcommissie, zal hij hieruit terugtreden. De RvT heeft medio 2024 besloten een nieuw lid RvT te zoeken dat tevens als voorzitter van de Auditcommissie zal toetreden.

Generiek profiel Lid RvT
Leden van de RvT voldoen aan de volgende kenmerken:

 • beschikken over de kennis en vaardigheden om een bijdrage te leveren aan het functioneren van de RvT;
 • zijn inspirerend, met een academisch denk- en werkniveau;
 • hebben affiniteit met de doelstellingen van NEMO Science Museum;
 • beschikken over een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand, met inzicht in een zich ontwikkelende organisatie en in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit stellen aan een not-for-profit organisatie;
 • hebben kennis van en ervaring met een diversiteit aan stakeholders en doelgroepen;
 • willen zich inzetten als ambassadeur voor de stichting en een actieve bijdrage leveren aan het verbinden van sponsors en partners aan de organisatie;
 • hebben een onafhankelijke opstelling, noodzakelijk om de directie kritisch, maar constructief te bevragen op beleid en beslissingen. 

Specifiek profiel Lid RvT/Voorzitter Auditcommissie
Voor het op goede wijze vervullen van de functie is het essentieel dat de kandidaat voldoet aan de volgende eisen:

 • heeft duidelijke en bewezen financiële affiniteit en ervaring;
 • heeft eerder zitting gehad in een Auditcommissie;
 • onderhoudt contacten (namens de RvT) met de externe accountant;
 • heeft ervaring in de culturele/museale sector. Specifieke kennis van financiering van musea strekt tot aanbeveling;
 • is flexibel en kan voldoende tijd en aandacht besteden aan de functie.

Benoeming geldt voor een periode van 4 jaar met mogelijkheid tot een daarop aansluitende 2e periode van 4 jaar.

Tijdsbeslag en vergoeding
Gemiddeld vergadert de RvT 4 à 6 keer per jaar.
De Auditcommissie komt 4 maal per jaar bijeen, telkens kort voor een RvT-vergadering.
Voor het bijwonen van de vergaderingen van de RvT en de Auditcommissie geldt een vacatievergoeding van € 352,- per vergadering. Tevens worden reiskosten op basis van 1e klasse openbaarvervoer vergoed.

Inclusie en diversiteit
NEMO is een inclusieve organisatie. Een divers samengestelde RvT is een belangrijk aandachtspunt in het selectieproces.

Procedure
Wij laten ons in deze procedure ondersteunen door Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman ∙ Bestuur & Management. Als je meer informatie wilt over deze vacature, kun je telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791.

Als je belangstelling hebt voor de functie, stuur dan jouw brief en CV. Het CV bevat een chronologisch overzicht van jouw werkzaamheden en afgeronde opleidingen. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kun je dit uitsluitend doen via de website www.bestman.nl.

Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature.
Door te klikken op 'Solliciteren', word je naar de webpagina geleid waar je jouw brief en cv kunt uploaden. Je kunt daar aangeven dat je akkoord bent met onze privacyregels.
Je ontvangt daarna automatisch een ontvangstbevestiging.

Het inwinnen van referenties, een integriteitsscan en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure. 

Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 24 mei aanstaande.
De planning voor de gespreksdata en eventuele andere contactmomenten volgt zo spoedig mogelijk.

Solliciteer nu

Bestman Bestuur & Management

Bedrijfspagina 1 vacature

Vacature details

Opleidingsniveau

Dienstverband