VanEck

Gepubliceerd: 08-07-2024

Corporate Accountant

Amsterdam
Gepubliceerd: 08-07-2024

Essentiële taken en verantwoordelijkheden:

Bevat het volgende, andere taken kunnen indien nodig worden toegewezen:

• Verantwoordelijk voor de maandelijkse afsluiting van het grootboek van bepaalde Europese VanEck-bedrijven (d.w.z. alle gerelateerde contanten, vaste activa, vooruitbetaalde uitgaven en posten op transactiebasis, boeking/tracking van alle investeringsactiviteiten, inkomsten, beheervergoedingen, monitoring/boeking van alle uitgaven, enz.) .

• Maandelijkse balansrekening afstemmingen voorbereiden.

• Voer een maandelijkse trendanalyse van de inkomstenrekening uit en identificeer eventuele toepasselijke uitschieters voor oplossing.

• Assisteren bij alle belastingaanvragen, inclusief alle wettelijke belastingaangiften, belastingaangiften, belastingcontroles, enz.

• Assisteren bij het voorbereiden van alle belastingaangiften en belastingbetalingen.

• Assisteren bij het opstellen van jaarrekeningen en voetnoten.

• Assisteren bij het auditproces aan het einde van het jaar (dat wil zeggen schema's opstellen, afstemmingen maken, analyse van rekeningsaldi, enz.) en indien nodig communiceren met auditors.

• Assisteren bij het jaarlijkse budgetproces.

• Initiëren van de verwerking van bepaalde leveranciersrekeningen van de Europese bedrijven en fondsen van VanEck.

• Initiëren van facturering en incasso bij externe klanten.

• Initiëren van betalingen aan leveranciersfacturen.

• Assisteren bij vragen en/of problemen op het gebied van loonadministratie, belastingen en uitkeringen.

• Assisteren bij het voorbereiden van wettelijke rapportageverplichtingen.

• Onderhouden van het jaarlijkse beleid en de procedures van Corporate Accounting.

• Houd toezicht op veranderingen in boekhoudkundige, fiscale en financiële rapportageprincipes en beoordeel de impact op het bedrijf.

• Voer indien nodig speciale projecten uit.


Om deze taak met succes uit te voeren, moet een individu elke essentiële taak op goede wijze kunnen vervullen.


Toezichthoudende verantwoordelijkheden

• Deze functie heeft op dit moment geen toezichthoudende verantwoordelijkheden.


Kwalificaties

• Uitstekende communicatieve en organisatorische / projectmanagementvaardigheden vereist.

• Mogelijkheid om te multitasken zonder de nauwkeurigheid en tijdigheid van eindproducten in gevaar te brengen.

• Vermogen om gezond verstand toe te passen om gedetailleerde schriftelijke of mondelinge instructies uit te voeren.

• Individu met sterke technologische vaardigheden en het vermogen om snel nieuwe technologie te leren om de vereiste taak efficiënt uit te voeren. Kennis van MS Excel en Word. Ervaring met Oracle NetSuite is een pluspunt.

• Werkethiek en teamspeler mentaliteit zijn vereist.

• Vermogen om effectief te communiceren met alle niveaus van personeel en klanten, zowel nationaal als internationaal.


Opleiding en/of ervaring

• Diploma in accountancy.

• Minimaal 2 jaar ervaring op het gebied van bedrijfsboekhouding/belasting in de financiële dienstverlening - privé-ervaring binnen de vermogensbeheersector en/of ervaring in de openbare boekhouding met een focus op de vermogensbeheersector, met name beheermaatschappijen, een pluspunt.

• Bij voorkeur registeraccountant.

• Schriftelijk en mondeling begrip van meerdere talen, waaronder Nederlands, Duits en Engels. Kennis van Spaans en Italiaans is nuttig maar niet vereist.


Competenties

Om de taak met succes uit te voeren, moet een persoon over de volgende competenties beschikken:

• Hoge mate van motivatie en drive om carrière te maken

• Zelfvoorzienend

• Professionele houding

• Capaciteit om snel nieuwe procedures/ideeën te leren

• Aandacht voor detail

Presentatie vaardigheden

• Vermogen om informatie effectief te presenteren in één-op-één- en kleine groepssituaties aan klanten, opdrachtgevers en andere medewerkers van de organisatie.

Vacature details

Opleidingsniveau

Dienstverband

Functiegroep